- Taxes-Refund -

החזר מס להורים גאים

כל הורה במדינת ישראל זכאי להטבה במס לטובת גידול ילדיו. המדינה מכירה בהוצאות הרבות הכרוכות בכניסת תינוק חדש למשפחה, בכלכלת פעוטות על כל מה שכלול בכך, ובסיפוק צרכיהם של הילדים בגילאים השונים. לאחר שנים של דיונים בנושא, מדינת ישראל הכירה בזוגות חד מיניים כזוגות הזכאים להטבת החזר מס להורים גאים.

בשנת 2013 הודיעה רשות המיסים על זכאותם של הורים אלו לקבל נקודות זכות ככל הורה אחר במדינה. למידע על הפרמטרים הנדרשים להחזר מס להורים גאים וכיצד ניתן לממשו, קראו את המאמר שלפניכם.

עצור! קבל החזר מס מהמדינה

חברת WinTax מציעה בדיקה מהירה לבדיקת זכאות להחזר מס אונליין.

הבדיקה בליווי חברה פרטית להחזרי מס בעלת רישיון, אנו מייצגים מורשים מול מס הכנסה.

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

רלוונטי אליכם? קבלו את כספכם בחזרה מהמדינה!

התחילו בדיקת זכאות ב-30 שניות!

גלו זכאות ב- 30 שניות >>

החזר מס לשכירים - בדקו עכשיו
דקות
שניות

 

מה זה אומר להיות הורה?

אם התרגלתם לחיות כפרפרי לילה, מבלי לחשב הוצאות והכנסות כסדר, ובלי לחשוב על המחר, באה ההורות והציבה לכם אולטימטום: או שאתם מתבגרים "ו"תופסים את הפרנציפ" של החיים, או שלא תוכלו לשמש כהורים מן המניין. להיות הורה מהפן הכלכלי, פירושו לדאוג ליציבות כך ששום דבר לא יחסר בבית, שלא תרחף באוויר אווירה של מחסור – זו הצורה לגדל ילדים בצורה בריאה.

מדינת ישראל הכירה בהתמודדות הכלכלית של הורים לילדים, וכמדינת רווחה, היא חוקקה חוק המעניק הטבות במס להורים. החזרי מס להורים גאים לא נועדו כדי לרכוש בהם אלכוהול, הם באמת מקלים על הפרנסה היומיומית ונועדו לסיפוק צרכים, כמו עגלה, מיטה, טיטולים, מטרנה, שכר לימוד, ספרי לימוד, משחקים ועוד.

 

למה שווה להיות הורים לילדים?

במילים אחרות: תכלס, כמה שווה הטבת המס הזאת? הבה ונציג בפניכם את העובדות: עבור כל ילד שלא חצה את גיל 6 ניתן לקבל 2.5 נקודות זיכוי, ילד מגיל 6 ועד גיל 18, מזכה את הוריו בנקודת זיכוי אחת.

נכון לשנת 2021 ערכה של נקודת זיכוי אחת שווה ל-218 ש"ח, הערך השנתי של נקודת זיכוי אחת מצטבר ל-2616 ש"ח. הטבת המס הניתנת עד גיל 5 מתייחסת לשני בני הזוג, ואילו נקודת המס הניתנת מגיל 6 עד גיל 18 חלה רק על אחד מבני הזוג. הקלות אלה במס מסייעות לשפר את איכות החיים ומקלות על ההורים, יש לזכור שאחד מהם יוצא לאחר לידת התינוק, לחופשת לידה, כך שהעזרה הכספית נדרשת בהחלט.

 

מהו למעשה החזר מס להורים גאים?

סעיפים 66ג 4 ו-5 לפקודת המס, מתארים את הזכאים להטבת המס במונחים של בני זוג שאחד מהם הוא גבר, ואחת מהן היא אישה. אולם משנת 2013, חל שינוי בעמדת רשות המיסים, והיא קובעת כי גם הורים חד מיניים זכאים לקבל הטבות במס עקב הורות לילדים, מכוח אלו החוקים.

רשות המיסים הסבירה את הצעד, בכך שנראה כי לא רק זכויות בני הזוג החד מיניים נפגעו, ללא תמיכתה הכלכלית של רשות המס, אלא גם היכולת הכלכלית ורווחת הילדים להורים אלו. ועל כן יש להעניק לילדים להורים חד מיניים זכויות שוות כשל ילדים לכל בני זוג דו-מיניים. אי לכך, בנישואין חד מיניים, זכאי בן הזוג המקבל את קצבת הילדים מביטוח לאומי, לקבל נקודות זכות כהטבה במס, וכן גם בן זוגו, בדומה לזוגות דו-מיניים.

ילדים להורים גאים, גם הם צורכים מזון ובגדים, טיטולים ומצעים, רשות המיסים סוברת שאין להפלות ילדים להורים אלו. כך שלמרות שהדיון בכנסת אודות זכויותיהם של ההורים הגאים, עוד נתון למחלוקת, כבר היום מקבלים הורים חד מיניים את החזר מס להורים גאים באופן חוקי לחלוטין.

החזר מס להורים גאים
החזר מס להורים גאים

הורים גאים – כיצד ניתן לקבל החזר מס?

פעולה ראשונה נדרשת ופשוטה, היא עדכון המעסיק בפרטים האישיים בצורת מילוי טופס 101. במידה וטופס זה לא הוגש, יש לפנות לרשות המס המקומית ולבקש מפקיד השומה טפסים לבקשת זיכוי ממס. יש למלא את הטפסים באופן ידני ולהגישם בלשכת המס.

 

הטפסים הנדרשים להגשה הינם:

  • טופס 135 – בטופס זה מפורטת הבקשה להטבת המס, וכן מצבו המשפחתי של המבקש.
  • טופס 106 – טופס זה מנפיק המעסיק ובו מפורטות כל הפרשותיו לעובד במשך שנת המס הרלוונטית.
  • אם יש עוד טפסים המעידים על זכאות נוספת להקלה במיסוי, יש להגיש גם אותם. (לדוגמה: אישור תושבות, לבני זוג הגרים ביישוב מזכה).

 

כיצד נערך חישוב המס בישראל?

כדי לחשב הכנסה חייבת במס, יש לנכות מסך כל ההכנסות את סכום ההוצאות, את סכום הקיזוזים, את סכום הפטורים ואת סכום הניכויים האישיים, בניכוי כל הסעיפים שלהלן אנו מקבלים את ההכנסה החייבת במס.

 

הסבר על כל סעיף המנוכה מהכנסות

מה נחשבות להוצאות?

כל הסכומים שהוצאו כדי לייצר את ההכנסה בכפוף לפקודת המס. כגון: השתלמויות, ימי עיון וספרי לימוד.

מה נחשבים לקיזוזים?

בהתאם לפקודה, ישנם הפסדים משנת המס הנוכחית ומשנות המס שקדמו לה, המתקזזים מההכנסה הכללית לצורך חישוב המס.

מה נחשבים לפטורים?

ישנם פטורים ממס על פי הוראות הפקודה, והם מופחתים מההכנסה. הפטורים מתחלקים להכנסות מסוימות הפטורות ממס ולפטורי מס אישיים, כמו פטור לנכה או לעיוור.

מה נחשבים לניכויים אישיים?

ניכויים אלו מופחתים בחישוב ההכנסה החייבת. דוגמה לניכוי אישי: יחיד המפקיד כסף בקופת גמל לקצבה, זכאי שהסכום לא יחשב לו כהוצאה חייבת.

 

כיצד ניתן לחשב את החזר המס להורים גאים?

חישוב גובה המס לפני נקודות זיכוי וזיכויים

המס בישראל הינו מס פרוגרסיבי, כך שככל שגובה השכר עולה, כך עולה גובה המס בהתאם. המס מחושב לפי מדרגות מס הקבועות בסעיף 121 לפקודה. יש לציין שהמס מחושב באופן שנתי ולא באופן חודשי, והוא מתעדכן כשכל מקורות הכנסות היחיד, ידועות לרשויות המס. לאחר ניכוי כל הסעיפים המופחתים מההכנסות, ניתן לדעת את סכום ההכנסה החייבת, אותה יש לשבץ בדוח ולחשב לפי מדרגות המס השונות. כך מתקבל סכום המס העתיד להיות מנוכה מהסכום, לפני חישוב הזיכויים ונקודות הזכות.

 

חישוב גובה המס הסופי

לאחר שהתקבל גובה המס, יש לנכות ממנו את כמות נקודות הזיכוי להן זכאי מבקש הבקשה כשמכפילים אותן בערך החודשי של נקודת הזיכוי נכון לאותה שנת מס וכן את סכום הזיכויים. הסכום שהתקבל, הינו המס המגיע.

 

הפרשי מס – האם גובה המס הינו לתשלום או להחזר?

לאחר שחושב המס המגיע, יש לבדוק מה הסכום ששולם על חשבון המס ע"י מעסיקים או משלמים אחרים (כמו: ביטוח לאומי, קופות גמל ועוד), או באמצעות תשלום מקדמות. את סכום המס ששולם במהלך השנה יש להפחית מסכום המס המגיע. אם ישנו הפרש חיובי בין המס המגיע למס ששולם – הפער הינו לתשלום, ואילו אם נוצר הפרש שלילי, הפער הינו להחזר מרשויות המס.

כן, ככל הורה בישראל גם הורה גאה זכאי לנקודות זכות בגין ילדיו.

ככל ההורים זכאים גם הורים גאים ל-2.5 נקודות זכות עבור כל ילד עד גיל 5, ולנקודת זכות בודדת עבור כל ילד מגיל 6-18.

טופס 135 – המפרט את מצבו המשפחתי של מבקש הבקשה וטופס 106 המתעד את כל הפרשות המעסיק בשנת המס הרצויה. יש לצרף אסמכתא בנקאית לצורך העברת ההחזר לחשבון מבקש הבקשה.

במידה ושולם מס ביתר, כלומר שולם יותר מס ממה שנדרש, לרשויות המס, נוצר הפרש שלילי המחייבת את רשות המסים ללתת החזר.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

×

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה