fbpx

החזרי מס למשלמי מזונות

נהוג לומר שכאשר זוג מתגרש שני הצדדים מפסידים שכן מדובר על סיטואציה מורכבת, בלשון המעטה, הן עבור ההורים וכמובן גם עבור הילדים. באופן שעלול להישמע משונה, רשות המיסים החליטה להקל במעט על המצב, וזאת על ידי מתן החזרי מס למשלמי מזונות.

רבים לא מודעים כלל לנושא, אך ניתן להגיש בקשה לקבל החזרי מס למשלמי מזונות, ובאופן פשוט יותר מאשר ניתן היה לחשוב. במאמר שלפניכם תזכו להבין מהם המצבים בהם משלם המזונות יימצא עצמו כזכאי להטבות בדמות נקודת מס (נרחיב על נושא נקודות המס ושוויין העדכני בהמשך). המצב הראשון הוא זה בו שני בני הזוג נפרדו התגרשו ואחד מהם מכלכל את ילדיו באמצעות תשלום מזונות, והשני דומה לכך, מלבד העובדה שבן הזוג נישא בשנית.

מתחילים – מהן נקודות מס?

נתחיל ונאמר כי העומדים בתנאים שבהמשך מאמר זה ימצאו עצמם זכאים לקבל הטבה בדמות נקודת מס אחת. אך רגע, האם אתם יודעים מהי נקודת מס? מדובר למעשה על מושג בו נעשה שימוש במטרה להבין מהו הסכום אותו יש להפחית מהכנסתכם החייבת במס. כלומר, כל נקודת מס שווה לכם כסף (נכון לחודש אוגוסט 2018, ערכה החודשי של נקודת מס אחת שווה 216 ₪). משמע, ובאם אתם זכאים לנקודת מס אחת, גובה ההחזר השנתי שלכם יהיה 2,592 ₪ (שוויה של נקודת מס אחת X מספר חודשי השנה). בנוסף למשלמי מזונות, מנעד הזכאים לנקודות מס הוא מגוון: חיילים משוחררים, עולים חדשים, גרים באזורי פריפריה, נשים בהיריון, ונוספים. ידעתם כי כל אזרח, מעצם היותו אזרח במדינה, זכאי ל-2.5 נקודות מס?

מהם התנאים להטבה?

בפקודת מס הכנסה ישנה התייחסות לשני המקרים בהם ניתן לבקש החזרי מס למשלמי מזונות:

  • משלם מזונות לילדיו שלא גרים עמו: סעיף 40 (ב) (2) לפקודת מס הכנסה קובע: "הורים החיים בנפרד, יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה".

בפסקה הראשונה לחוק ישנה התייחסות להטבת מס המגיעה לבן הזוג בחזקתו נמצאים הילדים. על פי הסעיף, ולכל שנה במהלכה שילם מזונות, יימצא עצמו אדם זכאי להטבת מס בדמות נקודת מס יחידה, או חלק ממנה. עם זאת, במירב המקרים ייטה פקיד השומה להעניק לטובת משלם המזונות נקודת מס מלאה.

  • גרוש שנישא בשנית ומשלם מזונות לילדיו שאינם גרים עמו: במקרה שכזה קובע סעיף 40 (א) לפקודת מס הכנסה את הבאות: "בחישוב המס של גרוש שהוא בן זוג משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זכות אחת". כלומר, במידה וממשיך אדם לכלכל את ילדיו שאינם גרים עמו, ונישא בשנית, יהיה זכאי להטבה בדמות נקודת מס אחת.

גרושים

החזרי מס למשלמי מזונות – המסמכים הנדרשים

על בקשה לקבלת הטבות מס למשלמי מזונות לכלול:

  • מילוי טופס 101 והגשתו למעסיק במקום העבודה. יש לעשות כן עד לחודש דצמבר, טרם סיומה של שנת המס. נוסף על כך, יש לצרף צילום של תעודת זהות וספח. באם מדובר בפרוד שאינו שכיר, אלא עצמאי, יש לצרף לבקשה טופס 1301.
  • על הורה פרוד להציג בפני פקיד השומה אישורים המאשרים את המשמורת על הילדים (פס"ד מבית משפט לענייני משפחה), או לחילופין תדפיס מהבנק המצביע על תשלום מזונות כדין.
  • יש להדגיש כי את הבקשה להחזרי מס למשלמי מזונות ניתן להגיש עד ל-6 שנים לאחור.

על פי נתונים אחרונים שהתפרסמו על ידי רשות המיסים, החזרי מס בגובה מיליארדי שקלים שוכבים להם ללא דורש. באם, ובהתאם לכתוב לעיל, אתם רואים עצמכם כעומדים בתנאים לקבל החזרי מס למשלמי מזונות – הגיע הזמן לעשות מעשה. תוכלו לבחור לבחון את זכאותכם על ידי איסוף המסמכים, האישורים והגשת הבקשה באופן עצמאי, או שמא לשכור חברה ייעודית שתעשה זאת עבורכם. כל דרך בה תבחרו – מבורכת. העיקר לא להתעצל, ולהגיש את הבקשה שכן ייתכן ותמצאו עצמכם זכאים להטבות מס בגובה אלפי ש"ח רבים.

לבדיקת זכאות להחזר מס
מלאו פרטים עכשיו !
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך: