fbpx

החזרי מס להורים לילדים עם לקות למידה

חוויית ההתמודדות עם לקויות למידה אינה קלה בלשון המעטה, הן לילדים הסובלים מהן והן עבור הוריהם הנאלצים להתמודד עם האתגר. בשונה משנים עברו בהן הייתה מודעות מועטה לתופעה, כיום עלתה המודעות באופן ניכר ומתבטאת גם בשינוי ראייתו של משרד החינוך כלפי הנושא. שינויים אלו הם אשר מאפשרים לילדים הסובלים מתופעות של לקות למידה, ולמרות הקשיים הניכרים בדרכם, לסיים את לימודיהם בהצלחה.

בעקבות הישנות וריבוי המקרים של ילדים הסובלים מלקויות למידה, קיים צורך הולך וגובר לספק להם עזרה במהלך לימודיהם (לדוגמא, עבור מורים פרטיים). החל משנת 2003 מתירה פקודת מס הכנסה, ובאם מתקיימים תנאים נדרשים, החזרי מס להורים לילדים עם לקות למידה, אשר  מתבטאים במתן נקודות מס. סעיף 45 לפקודה מעניק את ההטבה להורים לילדים הסובלים מלקויות למידה מסוג קשב וריכוז (ADD) ואו היפראקטיביות (ADHD).

החזרי מס להורים לילדים עם לקות למידה – לשון החוק

סעיף 45 לפקודת מס מפרט את הבאות:

  • יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.
  • (סעיף שבוטל).
  • יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 44.
  • שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לזכאות לנקודות זיכוי על פי סעיף זה.

על אף העובדה כי בחוק אין התייחסות מוגדרת להחזרי מס להורים הסובלים מלקות למידה, ההנחיות בידי מס הכנסה כן מציינות זאת. חשוב להדגיש, ועל מנת לעמוד בתנאים לקבלת החזרי המס, כי על הורי הילדים לעבור ועדת השמה מיוחדת בה יקבע כי ילדם זקוק למסגרת חינוכית מיוחדת. "מעבר" של ועדת ההשמה מצביע על כך כי הילד אכן סובל מעיכוב התפתחותי הבא לידי ביטוי בלקות למידה חריפה, כזאת המצריכה מסגרת חינוכית מותאמת.

על כן, ובאם הילד אכן לומד במסגרת חינוכית מיוחדת, יימצאו הוריו זכאים לקבלת הטבה בדמות 2 נקודות מס שנתיות. נכון לזמן כתיבת שורות אלו, ערכה החודשי של נקודת מס אחת עומד על 217 ש"ח. ובמקרה שלהלן, של 2 נקודות מס, מדובר על הטבה בגובה 434 ₪ X 12 חודשים = 5,208 ₪. כלומר, זהו הסכום אותו יש להפחית מן הסכום הכולל בו הוריו של הילד חייבים במס.

חשוב לעשות הפרדה בין ילדים עם לקות למידה הלומדים במסגרות חינוך מיוחדות, ובין אלו הלומדים במסגרות חינוכיות קונבנציונאליות. תקנות מס ההכנסה האמורות תקפות, כאמור, רק כלפי הורים אשר ילדיהם לומדים במסגרות חינוכיות ייעודיות לבעלי לקויות למידה משמעותיות – אלו הנקבעות על פי וועדת ההשמה.

חשוב – התקנות אינן נוגעות אך ורק כלפי ילדים!

אף על פי שהתקנות מדברות אך ורק כלפי "ילדים", אין כך בהכרח הדבר שכן זכאות ההורים לקבלת החזרי מס אינה תלויה בגילו של הילד, אלא במידת התלות שלו בהוריו. משמעות הדבר היא כי גם באם הסובל מהלקות הוא בגיר לאחר גיל 18 אך תלוי בהוריו, ייתכן ויהיו זכאים לקבל הטבות בדמות החזרי מס להורים לילדים עם לקות למידה. באם זהו המצב בפניו אתם עומדים, ועל מנת לזכות בהטבת נקודות המס, יחד עם הבקשה והאישורים הרגילים, יהיה עליכם לצרף אישור קבלת גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

ילדים

למי פונים בעניין החזרי מס להורים עם לקות למידה?

תהליך הבחינה מתבצע אל מול פקיד השומה באזור מגוריכם. על הבקשה לכלול, ובמטרה לבחון את סוג ומורכבות לקות הלמידה, את הבאים: אישור קביעת תוצאת ועדת ההשמה (עליה פירטנו לעיל), אישור למידת הילד במסגרת חינוכית מיוחדת, וטופס 127 (אישור מרופא). ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, תלויי מקרים שונים, אותם ניתן לאתר בקלות באתר רשות המיסים.

חשוב לדעת כי ייתכן ותוכלו לקבל את ההטבה באופן רטרואקטיבי, כלומר בעבור תקופה בה הייתם זכאים לה אך לא ידעתם על קיומה, לדוגמא. ניתן לעשות כן על ידי הגשת בקשה מיוחדת למס הכנסה. ללא ספק מדובר על הטבה אשר בידה להשפיע באופן ניכר, ולחיוב, על ההתמודדות עם מורכב שכזה.