- מרוויחים: חברת החזרי מס -

החזר מס בעקבות חל"ת

תקופת הקורונה הביאה לעולם מודעות חדשה בנוגע למושג "חל"ת". באופן כללי, עובדים ומעסיקים רשאים להגיע ביניהם להסכמה בנוגע ליציאתו של העובד לחל"ת, מבלי לנתק ביניהם את יחסי העבודה. מבחינת אורך החל"ת, בדרך כלל הוא אינו אחיד, מאחר ומדובר בהסכמה שבין עובד ומעביד לגבי החל"ת, באופן ספציפי בנוגע לעובד. בימים מאתגרים אלו מבחינות רבות ובהן המאזן הכלכלי, חשוב שנלמד על חשיבות החזר מס בעקבות חל"ת.

אם עובד היה שכיר ויצא הוא לחל"ת, יתכן כי יהיה זכאי הוא לקבלת החזרי מס בשיעורים מסוימים. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי ייתכן ששיעור משכורתו של העובד היה גבוה, בזמן שהוא עבד בפועל ולאחר יציאתו לחל"ת, שיעור האבטלה שהוא קיבל, היה קטן יותר ולפיכך גם המס שהיה לנכות.

הודעה חשובה – שימו לב!

חברת "מרוויחים" מציעה בדיקה מהירה לבדיקת זכאות להחזר מס.

הבדיקה תבוצע ע"י חברה פרטית ולא ע"י מס הכנסה.

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 6,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

רלוונטי אליכם?

מלאו את הטופס עכשיו!

החזר מס לשכירים - מחשבון אונליין >>>
דקות
שניות

שיטת המס הנהוגה בישראל

כחלק מחובותיו של כל אזרח בישראל, מוטלת עליו חובה בתשלומי מס עבור כל הכנסה שהוא מקבל, מיגיעה אישית או משכר עבודה.

גובה הכנסה חודשי (בשקלים) גובה הכנסה שנתי משוער (בשקלים) אחוז המס
עד 6,330 עד 75,960 10%
9,080 – 6,331 108,960 – 75,961 14%
14,580 – 9,081 174,960 – 108,961 20%
20,260 – 14,581 243,120 – 174,961 31%
42,160 – 20,261 505,920 – 243,121 35%
54,300 – 42,161 651,600 – 505,921 47%
54,301 ומעלה 651,601 ומעלה 50%

שיעור המיסים נקבע בהתאם למדרגות מס קבועות, באופן הבא:

ניכוי מס משכרו של העובד

יתכנו מצבים שבהם המס המנוכה משכרו של עובד יהיה גבוה ו ויתכן שיגיע הוא לאלפי שקלים. עשוי להיווצר מצב שבו המיסים שנגבו מעובד מסוים יהיו גבוהים יותר ממה שהיו נדרשים להיות בפועל ולפיכך, יהיה זכאי העובד לקבלת החזרי מס בגובה ההפרשים שנוצרו.

אולם, מס הכנסה איננו אחראי להחזיר את הפרשי המס לעובד, אלא מתפקידו של העובד לפנות לרשות המיסים בבקשה לקבל את החזר המס המגיע לו. במידה ובסוף שנה מסוימת, מתברר כי נוכה מס גבוה מידי ממשכורותיו של עובד, ייווצרו הפרשי שכר לטובתו של העובד והוא יהיה זכאי לדרוש לקבלם.

קבלת דמי חל"ת בשנת עקב משבר הקורונה

בשל משבר הקורונה, המושג "חל"ת" הפך לפופולארי יותר ויותר וזאת עקב הוצאתם של עובדים רבים לחל"ת, ע"י מעסיקיהם. הדבר נגרם כתוצאה מהסגרים שהוטלו על התושבים – ע"י המדינה, שכן עסקים שונים נקלעו למשבר כלכלי ונבצרה מהם היכולת להמשיך לשלם שכר לעובדיהם ולכן המדינה העניקה סיוע עבור אותם עובדים שנפלטו משוק העבודה ונאלצו להפסיק לעבוד.

ככלל, המושג "חל"ת" מדבר על יציאתו של עובד לחופש מהעבודה מבלי לקבל תשלום, אולם, תקופת הקורונה הטמיעה במושג זה משמעות קצת אחרת ולמעשה, דמי חל"ת שניתנו בגין משבר הקורונה משמעותם הענקת סכומי כסף לעובדים בשל הפסקת עבודתם, עקב נסיבות משבר הקורונה.

החזר מס בעקבות חל"ת
החזר מס בעקבות חל"ת

מהי הפרוצדורה הנדרשת לקבלת החזר מס בעקבות חל"ת?

לשם קבלת החזרי מס, בגין יציאה לחל"ת, על העובד למלא כמה טפסים ולהגישם לפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריו. בסוף שנת המס, העובד יידרש להגיש טופס 135, כאשר יהיה עליו לצרף בנוסף עוד שני טפסים עיקריים: טופס 106, שאותו אמור הוא לקבל מהמעסיק בתום שנת המס ובנוסף, גם טופס המהווה אישור שנתי על קבלת דמי אבטלה במהלך שנת המס, שיונפק ע"י המוסד לביטוח לאומי.

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרי מס?

ככלל, את הבקשה לקבלת החזרי מס יכול העובד להגיש באופן עצמאי, אולם הדבר עשוי להיות כרוך בבירוקרטיה הכוללת טפסים ומסמכים שעליו יהיה להכין לצורך קבלת ההחזר. מעבר לכך, יהיה עליו להגיע באופן פיזי אל רשות המס בכדי להגיש את הבקשה לקבלת ההחזר, בצירוף כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים.

בכדי להצליח להגיש בקשה להחזרי מס, באופן קל ונוח יותר, ניתן להיעזר בשירותיהם של יועצי מס וזאת ע"י הענקת ייפוי כוח עבורם. יתרה מזאת, כיום ישנן חברות שונות שפועלות בתחום החזרי מס ומתפקידם לאתר החזרים שלהם זכאים אנשים. לרוב, מדובר בשירות תמורת תשלום עמלה הנגזרת מגובה ההחזר שאותו מצליחה החברה להשיג עבור העובד.

גובה ההחזר הצפוי

באם תהיתם מהו גובה ההחזר שאותו צפוי לקבל עובד (באם יגיש בקשה למס הכנסה), התשובה לכך איננה אחידה ועשויה להשתנות בין עובד אחד לשני. יחד עם זאת, ניתן לומר, כי סכום ההחזר הצפוי עשוי להיות גבוה יותר ויותר, ככל שמשכורתו של העובד היתה גבוהה מלכתחילה ובנוסף גם, ככל שההפחתה בשכרו, עקב יציאתו לחל"ת, היתה קיצונית וגדולה יותר.

באילו מצבים ניתן יהיה לקבל החזרי מס בגין יציאה לחל"ת?

ככלל, ניתן למנות כמה מצבים שבהם עובד יהיה זכאי לקבלת החזרי מס:

  1. במצב שבו עובדת יצאה לחל"ת במהלך הריון, עשויה היא להיות זכאית לקבלת החזרי מס, במידה והפסיקה לקבל שכר ממעסיקה, בטרם התחילה לקבל תגמולים מהביטוח הלאומי וזאת עבור השנה הספציפית שבה היא יצאה לחופשת לחל"ת.
  2. עובדים שהוצאו לחל"ת עקב משבר הקורונה, כאמור, עשויים להיות זכאים לקבלת החזרי מס, באם נוכה משכרם מס גבוה יתר על המידה.

אופן החזר המס

ככלל, עבור עובדים שכירים, החזר המס יבוצע תוך שנה מהיום שבו הוגשה הבקשה לקבלת ההחזרים, או לחילופין, תוך שנתיים מסופה של השנה שבה נוכה המס, לרוב יהיה ההחזר עפ"י המועד המאוחר יותר מבין השניים.

במידה ומדובר בעובד שמחויב בהגשת דו"ח, החזר המס שאותו צפוי הוא לקבל, יוחזר אליו תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח במשרד השומה, או לחילופין, ביום ה 31.7 בשנת המס, שלאחר שנת המס שבנוגע אליה הוגש הדו"ח. גם במצב זה, יהיה ההחזר במועד המאוחר יותר מבין השניים. בנוסף, להחזרי המס שצפוי לקבל העובד, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית בגובה של 4% בכל שנה.

החזר המס מגיע בדרך כלל ישירות לחשבון הבנק של העובד.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

אתר הר הביטוח

עולם הביטוחים נראה לרבים בציבור הישראלי כבלתי מוכר ומעורפל. כולנו מקבלים בכל כמה זמן שיחות טלפון בהן חברות הביטוח שלנו

קרא עוד »
בחירת ביטוח מתאים

במסגרת התנהלות פיננסית נכונה, בחירה מתאימה של ביטוחים היא פעולה חשובה במיוחד. בכל חודש, אנחנו מוצאים סכום כסף לא מבוטל

קרא עוד »