- Taxes-Refund -

טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאיים

טופס 1301, דוח שנתי לעצמאיים יחידים בעלי עסקים (אינם חברה), הוא טופס שיש למלא מדי שנה אשר מרכז את כל ההכנסות שלכם בתור עצמאיים. לפי דוח זה, מחושב שיעור מס ההכנסה שעליכם לשלם. במאמר הבא נסביר על החזרי מס, על הדוח, מתי ממלאים אותו ואיך.

להורדת טופס 1301 לחצו כאן

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

מועד הגשת הדוח:

 • עצמאיים בעלי עסקים (שאינם חברה) החייבים בהגשת דוח שאינו מקוון יגישו עד לתאריך 30.4.2023.
 • עצמאיים בעלי עסקים (שאינם חברה) החייבים בהגשת דוח מקוון יגישו עד לתאריך 31.5.2023.

מתי נצטרך את טופס 1301?

את טופס 1301 יש למלא מדי שנה עד ה- 30 באפריל / 31 במאי עבור ההכנסות של השנה הקודמת. לעיתים ניתן לקבל דחייה, אך יש צורך באישור מפקיד השומה במס ההכנסה. כמו כן, אם אתם מיוצגים על ידי משרד ראיית חשבון, ניתן גם לקבל הארכה ולהגיש את הדוח במועד מאוחר יותר.

את הדוח ניתן למלא באופן מקוון באמצעות האתר של רשות המיסים. אם זאת, אם אינכם בטוחים איך לעשות זאת, כדאי להיעזר ברואה חשבון או איש מקצוע אחר בתחום. חשוב לדעת כי הגשת הדוח בזמן היא חובה שחלה על כל העצמאיים בישראל, כך שאי הגשתו מהווה עבירה פלילית, ואתם עלולים להיאלץ לשלם על כך קנסות.

טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאיים
טופס 1301 – דוח שנתי לעצמאיים

אילו פרטים יש למלא בטופס?

בטופס 1301 יש למלא את הפרטים הבאים:

 • פרטים אישיים שלכם ושל בן / בת הזוג שלכם, במידה ויש.
 • פירוט של סכום ההכנסות החייבות במס שלכם, לפי קטגוריות שונות.
 • נקודות זיכוי שמגיעות לכם.
 • הוצאות מוכרות.

 

יש גם לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

 • קבלות על הכנסות והוצאות.
 • רישיון וביטוח רכב – במידה והרכב הוא חלק מהוצאות העסק שלכם.
 • טופס 106 – זאת במידה ואתם עובדים שכירים אשר נדרשים שהגשת דוח שנתי.
 • טופס 867 מהבנק שלכם – זהו אישור על הכנסות מריבית, דיבידנדים וניירות ערך.
 • אישורים מקופות גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות.

 

מידע נוסף

חשוב לדווח בדוח על כל הכנסה שקיבלתם במשך השנה: משכורות, דמי שכירות, רווחי הון, הכנסות עסקיות, קצבאות וכו'. חשוב שלא לנסות להסתיר הכנסות מסוימות כיוון שמס ההכנסה עלול לגלות על כך וזה עלול להוביל לקנסות והליכים משפטיים. הגשת הדוח היא ללא עלות, אלא אם אתם מעוניינים לעשות זאת בסיוע של איש מקצוע.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

טופס 857

טופס 857 משמש כאישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. את הטופס ממלאים ומוסרים למקבל התשלום

קרא עוד »
טופס 867

טופס 867 משמש כדי לדווח על רווחים והפסדים מפקדונות, ניירות ערך (כולל ריביות) ודיבידנדים ואת המס שנוכה מהחשבון באותה שנת

קרא עוד »
טופס 1214

טופס 1214 הוא דוח מס שנתי לחברות. חברות, מלכ"רים ובעלי שליטה שחייבים בהגשת הדוח לשנת 2022 צריכים לעשות את זה

קרא עוד »
טופס 2513

טופס 2513 משמש כהצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור, לפי הסעיפים 161-170 לפקודת מס הכנסה. לעומת

קרא עוד »
טופס 150

טופס 150 מהווה הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין. מגישים אותו כנספח לדוח השנתי

קרא עוד »
טופס 114

טופס 114 משמש להצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור. את הטופס מגישים לפי הסעיפים 161-170 לפקודת

קרא עוד »
טופס 102

טופס 102 הוא שמם של שני טפסי דיווח חודשיים שעל המעביד למלא: טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך

קרא עוד »
×

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה