- Taxes-Refund -

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

אזרחים בעלי 100% נכות רפואית, או 90% במקרים מסוימים, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה. הטופס שאתם נדרשים למלא על מנת להגיש בקשה לפטור זה הוא טופס 1516 – בקשה לפטור ממס. במאמר הבא נסביר על החזרי מס, על הטופס, מתי יש צורך בו ואיך ממלאים אותו.

להורדת טופס 1516 לחצו כאן

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

מתי נצטרך את הטופס?

לפני שתצטרכו את הטופס, עליכם להבין האם אתם אכן זכאים לפטור ממס הכנסה על פי תקנות המדינה. על מנת להיות זכאים לפטור, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:

  1. יש לכם הכנסה שחייבת במס.
  2. נקבעה לכם דרגת נכות רפואית לתקופה זמנית של מעל לחצי שנה או לצמיתות.
  3. נקבעה לכם דרגת נכות בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד או בשיעור של 90% עבור מספר ליקויים.
  4. נכותכם נקבעה לפי אחד מחוקי המדינה להלן: חוק נכי רדיפות הנאצים, החוק לפיצוי נפגעי גזזת, חוק הביטוח הלאומי, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק הנכים.

 

במידה ואתם עומדים בכל התנאים הללו, תצטרכו להגיש את הטופס לביטוח לאומי על מנת לקבל את הטבת המס.

טופס 1516 – בקשה לפטור ממס
טופס 1516 – בקשה לפטור ממס

אילו פרטים יש למלא בטופס?

יש למלא בטופס את הפרטים הבאים:

  • הפרטים האישיים שלכם: שם מלא, מספר זהות, כתובת ומספר טלפון.
  • הסיבות שבגינן אתם מעוניינים בוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות.
  • אחוזי הנכות שנקבעו לכם ועל פי איזה חוק הם נקבעו, בצירוף אישור פרוטוקול הוועדה הרפואית.
  • פרטים לגבי הכנסותיכם החייבות במס לתקופה שעבורה אתם מבקשים את הפטור: משכורת, קצבאות, הכנסות עסקיות, שכר דירה וכו'.

 

מידע נוסף

את הטופס, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש למשרדי ביטוח לאומי דרך פקיד שומה. בנוסף, חולי סרטן או אנשים שהחלימו מהמחלה, יכולים להגיש את טופס זה באופן מקוון דרך המיזם חלאסרטן ו"גל ירוק". התשובה עבור הטופס המקוון צריכה להתקבל תוך 10 ימי עסקים ממועד ההגשה. ניתן גם להגיש את הטופס רטרואקטיבית, עבור 6 שנים אחורה, במידה ולא מימשתם את הפטור ממס שמגיע לכם גם בשנים קודמות לשנת המס הנוכחית.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

טופס 857

טופס 857 משמש כאישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. את הטופס ממלאים ומוסרים למקבל התשלום

קרא עוד »
טופס 867

טופס 867 משמש כדי לדווח על רווחים והפסדים מפקדונות, ניירות ערך (כולל ריביות) ודיבידנדים ואת המס שנוכה מהחשבון באותה שנת

קרא עוד »
טופס 1214

טופס 1214 הוא דוח מס שנתי לחברות. חברות, מלכ"רים ובעלי שליטה שחייבים בהגשת הדוח לשנת 2022 צריכים לעשות את זה

קרא עוד »
טופס 2513

טופס 2513 משמש כהצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור, לפי הסעיפים 161-170 לפקודת מס הכנסה. לעומת

קרא עוד »
טופס 150

טופס 150 מהווה הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין. מגישים אותו כנספח לדוח השנתי

קרא עוד »
טופס 114

טופס 114 משמש להצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור. את הטופס מגישים לפי הסעיפים 161-170 לפקודת

קרא עוד »
טופס 102

טופס 102 הוא שמם של שני טפסי דיווח חודשיים שעל המעביד למלא: טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך

קרא עוד »
×

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה