- Taxes-Refund -

מחשבון ברוטו נטו

משכורת ברוטו
0.00
מס הכנסה
0.00
ביטוח לאומי
0.00
מס בריאות
0.00
פנסיה
0.00
קרן השתלמות
0.00
משכורת נטו
0.00

רוצה להגדיל את הנטו? קבל החזרי מס מהמדינה!

חברת "WinTax" מציעה בדיקת זכאות מהירה במודל – לא קיבלת? לא שילמת.

מגיע לכם כסף מהמדינה? לחצו כאן לבדיקת זכאות >>

מעל 85% מהשכירים בישראל זכאים להחזרי מס מהמדינה במעל  8,000 שקלים.

מלאו את הטופס עכשיו!

אופן החישוב של הרכיבים השונים במחשבון הברוטו נטו שלנו

להלן פירוט אופן החישוב של הרכיבים השונים:

פנסיה – 6% – חלקו של העובד בהפרשה.

מס הכנסה – בהתאם למדרגות מס ההכנסה המוגדרות בחוק וכפי שצויינו באתר משרד האוצר, נכון לשנת 2023:

אחוז המסגובה הכנסה חודשית
10%עד 6,790 ש"ח
14%מ – 6,791 ש"ח עד 9,731
20%מ 9,731 ש"ח עד 15,620 ש"ח
31%מ 15,620 ש"ח ועד 21,710 ש"ח
35%מ- 21,700 ש"ח עד 45,180 ש"ח
47%מ- 45,180 ועד 58,190 ש"ח
50%מעל 58,191 ש"ח ומעלה

ביטוח לאומי – על פי טבלאות הביטוח הלאומי המתעדכנות מעת לעת באתר הביטוח לאומי. נכון לשנת 2023, אלו הם שיעורי ההפרשה:

שכר ברוטו

סך התשלומים המגיעים לעובד במסגרת הסכם השכר עליו הוא חתום מול המעסיק. בתלוש השכר יכול שכר הברוטו להיות מורכב מסעיפים שונים. כדי להבין מהו שכר הנטו שלכם תידרשו להזין במחשבון שכר הברוטו, קרן השתלמות ופנסיה והמחשבון יסכם את כל סעיפי התשלומים כפי שהם מצויינים בהסכם השכר ויחשב את שכר הנטו שלכם לפי מדרגות מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי.

נקודות זיכוי

שדה זה מתייחס למספר נקודות הזיכוי במס ההכנסה להן זכאי העובד. מספר נקודות הזיכוי המגיעות לעובד הוא נגזרת של הסטטוס המשפחתי של העובד, מקום מגוריו, גילו, מינו, מספר שנות השירות הצבאי שלו, סטטוס התארים האקדמיים שצבר, מספר הילדים שלו, ועוד.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קרן שאליה יכולים המעביד והעובד להפקיד כספים שיהיו פטורים ממס בהתאם לקיום תנאים שונים, כמו צבירת ותק של שש שנים ממועד פתיחת הקרן עבור כל מטרה, או צבירת ותק של לפחות שלוש שנים למטרות לימודים או בעת הגעה לפרישה.

פתיחת קרן השתלמות לעובד והעברת כספים אליה איננה חובה חוקית של המעביד, אולם במקומות עבודה רבים נהוגה פתיחה של קרן כזאת.

פנסיה

תשלום פנסיה לעובדים הינה חובה החלה על המעביד לפי חוק. בשדה המתייחס לתשלום לפנסיה, עומדות לפניכם שתי אפשרויות: תשלום פנסיה מלאה, ותשלום פנסיה עד תקרת השכר הממוצע.

הפעלת המחשבון

לחיצה על כפתור "חשב" תאפשר לכם לקבל את הנתונים הבאים: המשכורת ברוטו המשולמת לעובד, תשלום העובד לטובת מס הכנסה, תשלום העובד עבור ביטוח לאומי, תשלום העובד למס בריאות, תשלום העובד לפנסיה, והשכר נטו שיקבל העובד ויופקד בחשבון הבנק שלו.

מתי בדר"כ משתמשים במחשבון ברוטו נטו

אם אתם נמצאים בדרכם לראיון העבודה הבא שלכם, ייתכן שאחת השאלות מולן תצטרכו להתמודד היא מהי ציפיית השכר שלכם. במעמד זה, חשוב יהיה לזכור שבעוד שאת הקניות שלכם אתם מבצעים באמצעות הכסף שמופקד בסופו של דבר בחשבון הבנק שלכם, כלומר, השכר נטו כמה דוגרי תקבלו, הרי שהמעביד ידבר איתכם במונחים של שכר ברוטו, הכסף שהוא נדרש לשלם לכם, לרשויות המיסים והביטוח הלאומי, וכן הכסף שהוא מייעד להפקדה בקופות ובקרנות שונות, בהתאם לחוק ולהסכם העבודה.

רבים מן הניגשים לראיונות העבודה השונים, היו רוצים להבין מהו שכר הברוטו אותו יצטרכו לבקש, על מנת להגיע לשכר הנטו המגיע להם. התשובה הסופית תלויה, כמובן, בלא מעט פרמטרים, כמו מספר נקודות הזיכוי המגיעות למועמד במס הכנסה, פטורים שונים ממיסים המגיעים לעובד בשל הסטטוס האישי שבו הוא נמצא, ועוד.

כדי להבטיח שהעובד יצליח להבין מהו שכר הנטו אותו יוכל לראות בחשבון הבנק בתאריך הנקוב שבו משולמת משכורתו, אנו מציגים בפניכם מחשבון ברוטו נטו, שיאפשר לכם לבצע סימולציות שונות.

מחשבוני שכר שונים ברחבי הרשת מציעים לקהל היעד חישובים מורכבים, ולמעשה מצריכים השקעה משמעותית של זמן ובירורים טרם מילוי הטופס וביצוע החישוב.

שכר הברוטו מתייחס לסך התשלומים המגיעים לעובד במסגרת הסכם השכר עליו הוא חתום מול המעסיק.

שכר נטו הוא השכר שמשולם לעובד בפועל, לאחר ניכוי ההתחייבויות של העובד וההפרשות לקרנות, לקופות, והתשלום למס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

נקודות זיכוי הינן יחידות החזר במס המגיעות לעובד מתוקף היותו משויך לסטטוס חברתי מסוים, למשל, היותו תושב מדינת ישראל, אם חד הורית, מספר השנים בהן שירת בצבא, ההשכלה שרכש ועוד.

השימוש במחשבון ברוטו נטו הינו שימושי במיוחד, כאשר אתם ניצבים לפני ראיון עבודה, תהליך שבו המראיין מדבר איתכם במונחים של שכר ברוטו מצופה, ואילו אתם מבקשים לדעת כמה כסף בפועל יכנס לחשבון הבנק שלכם.

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה