- Taxes-Refund -

טופס 857

טופס 857 משמש כאישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. את הטופס ממלאים ומוסרים למקבל התשלום שעבורו הוא הופק.

להורדת טופס 857

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

מהו טופס 857?

טופס 857 מרכז את סך התשלומים שחייבים במס שהלקוחות שילמו לנישום בשנת מס קלנדרית. בכך הוא משמש כטופס אישורים שנתיים על ניכויי מס הכנסה מהתשלומים אשר חייבים ניכוי מס במקור. למרות שמי שצריך לשלם את המס הוא האדם שמקבל את התשלום, מי שצריך לנכות את המס הוא מי שמשלם. בתום שנת המס, מרכזים את ההכנסות מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור במסגרת טופס 857.

למה צריך להגיש את הטופס במסגרת ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור הוא תשלום מס שנוכה משכר העובד על ידי המשלם או האחראי לתשלום. על מי שחייב בניכוי מס במקור להמציא אישור לעובד שממנו ניכויים. אישור זה צריך להכיל את פרטי המנוכה, פרטי העובד, הסכום הכולל של כל התשלומים ששולמו כולל מע"מ, הסכום הכולל של כל התשלומים ששולמו למס הכנסה ומידע נוסף על התשלומים וניכויי מס הכנסה.

טופס 857

כיצד למלא טופס 857?

ראשית, יש לכלול את פרטי המשלם/הקבלן/המזמין, כגון שמו הפרטי וכתובת המגורים המלאה. שנית, יש למסור פרטים אישיים של מי שאליו בוצעו התשלומים, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר תיק, עיסוק מדויק, סוג התשלום, כתובת מלאה ותקופת העיסוק בשנת המס. 

בנוסף, צריך לרשום פרטי תשלום, כגון גובה התשלום, תשלום נוסף לכיסוי הוצאות, סוג ההוצאה, מס ערך מוסף, סך התשלום ברוטו, מס הכנסה שנוכה, ביטוח לאומי, חלק המעביד והעובד בדמי הביטוח הלאומי וחלקו של העובד בדמי ביטוח בריאות. לבסוף יש להצהיר כי לא שולמו או זוכו לחשבון סכומים נוספים מעבר לסכומים שצוינו.

ניכוי מס מגורמים שאינם חייבים במס

אם עוסק מעוניין לרכוש נכס או שירות מאדם פרטי שאינו מוגדר כעוסק (לא מנהל חשבונות), הוא יכול לדווח על העסקה למע"מ ומס הכנסה באמצעות מילוי טופס 8356 באתר רשות המיסים. זה מאפשר להם לתבוע את המע"מ ששולם ולנכות את המס. לאחר תשלום המע"מ, העוסק מוציא חשבונית המועברת למוכר הנכס/נותן השירות.

הנהלת חשבונות והקשר שלה לניכוי מס במקור

על העוסקים לנהל את ספרי החשבונות שלהם לפי סוגם (פטור, מורשה או חברה בע"מ) ואופי השירותים/הסחורה הניתנים. הנהלת חשבונות יכולה להתבצע באופן ידני או מקוון באמצעות חשבונית ירוקה. הנהלת חשבונות תקינה מסייעת לעוסקים להשלים את הדוח השנתי שלהם, באמצעותו מחושבת חבות המס המדויקת לשנת המס. בסוף השנה מס הכנסה מנכה את כל הניכויים של העוסק וכל יתרה מוחזרת.

האם עוסק פטור צריך להגיש טופס 857?

עוסקים פטורים (מחזור פדיון שנתי נמוך מ-107,692 ₪) אינם חייבים בניכוי מס במקור, למעט מקרים של חובות או מחדלים כנגד מס הכנסה או מע"מ. כל מקרה מטופל בנפרד.

סוגי עסקים והכנסות שיכולים לקבל אישור על ניכוי מס במקור

על פי תקנות מס הכנסה, ניתן לקבל אישור על ניכוי מס במקור מסוגי שכר שונים ובהם שכר סופרים, שכר אמנים, בוחנים, מרצים, מעניקים שירותי משרד, דירקטורים וספורטאים) ועל שירותים או נכסים, עבודות בנייה והובלה, עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, עיבוד ומסחר ביהלומים, עבודה ותוצרת חקלאית, דמי השאלה, תשלום לתושב חוץ, סכומים מקרן השתלמות, משיכה מקופת גמל, דמי שכירות, תשלומים בגין השתכרות או רווח שמקורו בהימורים, הגרלות נושאות פרסים ודיבידנד.

שאלות ותשובות

מהי מטרת טופס 857?

טופס 857 הינו טופס אישור שנתי לניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור. 

מה כתוב בטופס 857?

כל הפרטים הדרושים שיש לכלול בתעודת ניכוי מס במקור בהתאם לתקנות מס הכנסה.

מי מגיש בקשה לניכוי מס במקור?

הנהלת חשבונות תקינה מסייעת לעוסקים להשלים את הדוח השנתי שלהם, באמצעותו מחושבת חבות המס המדויקת לשנת המס. בסוף השנה מס הכנסה מנכה את כל הניכויים של העוסק ומחזיר יתרות. 

מתי יש לבצע ניכוי מס במקור?

ניכוי מס במקור מבטיח דיווח על עסקאות. מעסיקים מנכים מס מדי חודש בהעברת משכורות לשכירים, והמס שנוכה מועבר למס הכנסה. מס נוכה במקור גם בעסקאות בשוק ההון המביאות לאירוע מס (לרבות חלוקת דיבידנד) ועסקאות בין בעלי עסקים, עוסקים, נותני שירותים וספקים.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

טופס 867

טופס 867 משמש כדי לדווח על רווחים והפסדים מפקדונות, ניירות ערך (כולל ריביות) ודיבידנדים ואת המס שנוכה מהחשבון באותה שנת

קרא עוד »
טופס 1214

טופס 1214 הוא דוח מס שנתי לחברות. חברות, מלכ"רים ובעלי שליטה שחייבים בהגשת הדוח לשנת 2022 צריכים לעשות את זה

קרא עוד »
טופס 2513

טופס 2513 משמש כהצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור, לפי הסעיפים 161-170 לפקודת מס הכנסה. לעומת

קרא עוד »
טופס 150

טופס 150 מהווה הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין. מגישים אותו כנספח לדוח השנתי

קרא עוד »
טופס 114

טופס 114 משמש להצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור. את הטופס מגישים לפי הסעיפים 161-170 לפקודת

קרא עוד »
טופס 102

טופס 102 הוא שמם של שני טפסי דיווח חודשיים שעל המעביד למלא: טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך

קרא עוד »
×

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה