- Taxes-Refund -

הפסד מנצח – החזר מס מהפסדים

ידע הוא כוח כפי שגורסת האמרה הוותיקה, ובהשאלה – ידע במיסוי הוא כוח כלכלי. חלק גדול מאיתנו לא מודע להטבות ולאפשרויות השונות העומדות בפנינו עבור נקודות זכות, הטבות במס הכנסה וביניהן גם החזר מס מהפסדים.

בישראל, בה המנגנון פועל כך שעל האזרחים לדרוש את הכסף המגיע להם, והוא אינו מוזרם אוטומטית אליהם, מדובר במידע בעל ערך רב אשר עשוי להיתרגם לתוספת נאה ביותר לחשבון הבנק. במאמר הבא נדון בהחזרי מס הנובעים מהפסדים.

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

בדקו זכאות ב- 30 שניות ⭣

מי אתה מס הכנסה?

לפני שניגשים לעניין החזר המס מהפסדים מוטב לבאר בכמה מילים מהו מס הכנסה. מדובר במס אשר מושת על כל הגורמים המכניסים במדינה, אנשים פרטיים ותאגידים כאחד. המס מוטל על כל סוגי ההכנסות: משכורות, נכסים מניבים, דיבידנדים, זכייה בפרסים וכו', כאשר חישוב המס עבור כל סוג הכנסה מעט שונה.

מדובר במס יחסי, "מס פרוגרסיבי" בעגה המקצועית, אשר הולך וגדל ככל שהכנסה גדלה (על מנת שלא להרחיב פערים באוכלוסייה ולא ליצור פגיעה בשכבות החלשות). בכל מדינה שיטת המיסוי מעט שונה ונקבעת על ידי הגורם המחוקק. בישראל פקודת מס ההכנסה היא שריד מתקופת המנדט הבריטי אך נעשים בה עדכונים תכופים על מנת להתאים לימינו אנו. רשות המיסים היא גורם המופקד על הטיפול והאכיפה.

הפסד מנצח – החזר מס מהפסדים

בעוד שמס הכנסה הנגבה מעובד שכיר הוא דבר פשוט למדי – סכום מוגדר מראש אשר נמשך אוטומטית מתלוש המשכורת – הרי שעבור עסקים, עצמאיים, או סוגי הכנסות אחרים מדובר בעניין מעט יותר מורכב.

במקרים רבים המס מוטל על הכנסות בקיזוז ההוצאות שסייעו לייצור ההכנסה (לדוגמה, קניית חומרי בניין עבור בניית בית ומכירתו יכולים להיחשב כהוצאה מוכרת), וכך למעשה המס אינו מס על ההכנסה הכוללת אלא מס על הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות). בנוסף לכך קיימים פטורים, נקודות זכות לאוכלוסיות מסוימות וקיזוזים על הפסדים כספיים משנים עברו אשר עשויים להפחית את גובה המס שצריך לשלם.

על פירות וירקות בשוק ההון

רבים וטובים משקיעים בבורסה וסוחרים בניירות ערך (מניות, אגרות חוב). כידוע, הבורסה היא למעשה שוק תנודי במיוחד של סחורות כספיות, ולצד השקעות מוצלחות אשר מניבות פרי או שניים (קניית מניה במחיר נמוך ומכירתה במחיר גבוה למשל) קיימת גם האפשרות לצבור הפסדים. כמו כל הכנסה כספית, גם השקעה מוצלחת בניירות ערך מחייבת במס הכנסה, ולחילופין, הפסד של ההשקעה מאפשר לבצע החזר מס.

מקור הכנסה זה מקוטלג כהכנסה הונית – הכנסה הנגרמת ממכירת נכס (פיזי או רוחני), וההפסד או הרווח הנגרמים ממכירת ניירות ערך נקראים בהתאמה הפסד הון או רווח הון. זאת בשונה מהכנסה פירותית שהיא הכנסה הנגרמת מ-"פירות" הנכס (משכורת חודשית או תשלום שכר דירה בעבור השכרת נכס למשל). המשמעות הפרקטית של הגדרות אלו מבחינת המיסוי היא שניתן לקזז הפסד או רווח הון רק עם הכנסה הונית אחרת.

כך לדוגמה, אדם אשר הפסיד בניירות ערך סך של עשרת אלפים שקלים אך מכר מכונית שהייתה בבעלותו בעשרים אלף שקלים, רשאי לקזז את ההפסד מרווח המכירה, ויהיה מחויב במס רק על הרווח הסופי שהוא עשרת אלפים שקלים. לעומת זאת, קיזוז של אותו הפסד בבורסה כנגד משכורת שנתית של עשרים אלף שקלים לצורך העניין, לא יוכר על ידי רשות המיסים, וההכנסה המחויבת במס תהא עבור עשרים אלף שקלים.

בהקשר זה כדאי לציין שכלל דומה תקף לגבי עסקים עצמאיים. עסק עצמאי זכאי להחזר מס מהפסד רק אם הוא קשור בפעילות של שוק ההון. במידה ופרנסת העסק נובעת מגורמים אחרים –  מכולת קמעונית לדוגמא, העברת חוגים לילדים או כל משלח יד עצמאי אחר, אזי לא ניתן לבצע קיזוז על הפסד של ניירות ערך עם רווחי העסק ולא קיימת אופציה להחזר מס.

קיזוזים המובילים להחזרי מס מתבצעים אוטומטית על ידי הבנקים וגופי ההשקעות האחרים המנהלים את רווחי והפסדי ההון מניירות ערך בבורסה.

אולם עבור קיזוז הפסדים עם מקורות הכנסה הוניים אחרים יש צורך בפעילות אקטיבית של האדם או העסק הפרטי – הגשת הטפסים המתאימים למשרד מס ההכנסה הקרוב. ניתן לבצע קיזוז גם עם רווחים או הפסדים בשוק ההון מהשנים הקודמות. התקרה המקסימלית לקיזוז רטרואקטיבי היא שש שנים אחורנית.

צעד אחד קדימה – החזר מס מהפסדים

אנשים רבים משקיעים בניירות ערך כמעין "הובי", והרווח הנגזר מפעילותם הוא לא יותר מדמי כיס חביבים. אולם קיימים גם מצבים בהם לוקחים את התחביב צעד אחד קדימה ולמעשה מנהלים עסק שפעילותו הכלכלית מושתת על מכירת ניירות ערך. בכדי שפעילות זו תוכר כעסק יש לפתוח תיק עסק ברשות המס ולהמציא ספרי חשבונות.

בהקשר המיסוי, כאשר מדובר הפסדים על ניירות הערך יוכרו כהפסד מניהול העסק (הפסד פירותי) וניתן יהיה לקזז אותם בהתאם עם הכנסות פירותיות, לכאורה צעד משתלם וכדאי. מאידך גיסא, רווחים על ניירות ערך יחויבו בסיטואציה זו במס נוסף הקרוי מס רווח.

לכן לא ניתן להכריז בוודאות כי הפיכת התחביב לעסק תועיל למצב הפיננסי, וחשוב לבחון כל מקרה לגופו. מה שכן ניתן לומר הוא שברגע שהפעילות הופכת לעסקית הרי שהבירוקרטיה נעשית סבוכה יותר ומצריכה הבנה מעמיקה יותר בהתאם בתחום.

מיסים ונפלאות

אף על פי שניתן לקבוע בהכללה גסה כי אנשים העוסקים בפעילות בשוק ההון הם בעלי הבנה כלכלית גדולה יותר משל האדם הממוצע, אין הדבר אומר כי הם בעלי הבנה בחוקי ובשיטת המיסוי.

על מנת להנות מהחזרי מס על הפסדים ולדעת אילו תרחישים מאפשרים אותם מומלץ בהחלט להתייעץ עם גורמים מקצועיים בתחום – רואי חשבון, עורכי דין או יועצי מס אחרים. אלו עשויים לשפר את התמצאותכם בתמונה הכוללת ולסייע לכם להגדיל את חשבון הבנק שלכם בעוד כמה וכמה שקלים.

מי שעוסק או לכל הפחות מי ששמע על סחר במניות ובניירות ערך, ודאי יודע כי התחום אינו בטוח במאת האחוזית, וכי הסיכויים להרוויח במסחר שכזה, כמעט זהים לסיכויים להפסיד. על כן, בדומה לכך שיש לשלם מיסים על רווחים בשוק המניות, קיימת אפשרות לקבל החזרי מס על הפסדים.

אכן כן. הגשת בקשה לקבלת החזרי מס מהפסדים, יכולה להיעשות בצורה רטרואקטיבית בדומה לבקשות החזרי מס רבות אחרות. זאת אם כן, יכול להיעשות לתקופה של עד 66 שנים אחורנית, עד המועד בו התבצעו ההפסדים.

כן ולא. הפיכת התחביב בשוק ניירות הערך לכדי עסק של ממש, מביאה עמה את האפשרות שבעת הפסדים, תהיו זכאים להחזרי מס. יחד עם זאת, רשויות המס יגבו ממכם עסק עבור ההכנסות, דבר שלא יקרה כאשר מדובר בתחביב. לכן, הדבר נתון לשיקולכם האישי.

כן. על אף שאנשים אשר עוסקים בתחום ההון מבינים רבות בכל התחום הפיננסי והכלכלי, עולם החוקים והמיסים מצריך ידע בכיוון מעט שונה, ולעיתים שונה באופן קריטי. על כן, ובמיוחד כאשר מדובר על החזרי מס רבים, מומלץ לעשות שימוש בחברה מקצועית של ייעוץ מס.

שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

החזר מס שבח

תגידו, כמה פעמים כבר שמעתם שמגיע לכם החזר מס שבח ולא עשיתם עם זה כלום? מי שכבר הגיש בקשה בעבר

קרא עוד »
×

עצור🖐️ קבל החזר מס מהמדינה!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ₪ שנגבו במיסים עודפים!

חברת WinTax בעלת רישיון, מציעה בדיקת זכאות להחזר מס לשכירים אונליין [ללא עלות] 

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 8,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

בדקו זכאות ב-30 שניות ⭣

{{erroPhone}} {{error}}
אחורה
המשך
אחורה
שליחה