fbpx

תביעות כספיות

מה היא תביעה כספית?

תביעות פיננסיות ותביעות חובות נובעות מיחסים חוזיים בין זוגות / יחידות / מוסדיות. תביעה כספית מתחלקת לשתיים: הראשון, תביעה כספית מזכה בנושה לקבל תשלום, או תשלומים, מחייב בנסיבות המפורטות בחוזה ביניהם. השני, מציין בין שני הצדדים זכויות או חובות מסוימות, אשר טיבן מחייב להתייחס אליהם כאל כספיים.

תביעה זו מוגשת לבית משפט אזרחי כשהמטרה היא קבלת סעד כספי כאשר התובע מבקש את קבלת כסף המשקף את תביעתו. למעשה מרבית התביעות המוגשות במדינת ישראל הן תביעות כספיות.

איפה נידונות תביעות כספיות?

תביעות כספיות מוגשות לבית המשפט האזרחי על פי הסמכות המקומות ועל פי נסיבות האירוע. לדוגמא, במידה ומדובר בתביעה כספית בנוגע לנכס הנמצא בתחום השיפוט המקומי בירושלים, התביעה תוגש לבית המשפט האזרחי מחוז ירושלים. לפני הגשת תביעה כספית מומלץ להתייעץ עם עורך דין מסחרי.

 

איך מתנהלת תביעה כספית?

התנהלות התביעה הכספית תלויה בסדר הדין אשר הוגשה התביעה במסגרתו. ניתן להכליל את התביעות המשפטיות בשלושה סדרי דין מרכזיים:

הראשון, תביעה בסדר דין רגיל – התביעה הכספית הנפוצה והמקובלת ביותר בבתי המשפט במדינת ישראל והיא כוללת הגשה של כתב תביעה אשר מחייב את הנתבע להגיש כתב הגנה לבית המשפט. בהמשך בית המשפט מתחיל לברר את התביעה עד לקבל ההכרעה.

השני, תביעה בסדר בין מקוצר – במסגרת תביעה זו מוגש כתיב תביעה על ידי התובע לבית המשפט אשר אינו מחייב בצורה אוטומטית את הנתבע להגיש כתב הגנה אלא אם הגיש מבעוד מועד בקשה לבית המשפט להתגונן אשר אושרה על ידה.

השלישי, תביעה בסדר דין מהיר – תביעה זו מתנהלת בצורה מהירה ויעילה יותר מאשר בסדר בין רגיל ודנה רק במקרים ספציפיים בהם סכום התביעה לא עולה על 75,000 ₪.  האינטרס של בית המשפט הוא להגיע להסכם בין הצדדים בצורה מהירה.

 

אילו סוגי תביעות כספיות קיימות?

קיימים מספר סוגים של תביעות כספיות, לפניכם מספר דוגמאות:

 

תביעה על רקע אישי

תביעות אשר דנות בנושאים אישיים כמו: סכסוכי ירושה, גירושים, לשון הרע, סכסוכי שכנים ועוד.

 

תביעות מעולם דיני העבודה

עובד או מעביד אשר לא נעשה עימו צדק וחסד בהתאם לחוק זכאי להגיש לבית המשפט תביעה כספית בגין פיצויים אלו. לדוגמא: אם מקום עבודה חייב את העובד להגיע לעבודה גם ביום המנוחה השבוע שלו, זכאי העובד לקבל פיצוי כספי הולם על כך.

 

תביעות נזיקין

תביעה כספית אשר מטרתה להביא לפיצוי כספי בעקבות נזק שנגרם לתובע עקב עוולה מסוימות שהתבצעה על ידי אדם פרטי או גוף כלשהו.

 

תביעות על רקע הפרת חוזה

הן בחיים האישיים והן בעולם העסקי נוצרים הסכמים של כל הצדדים לחייב. בעת הפרת חוזה, הצד שלא הפר את החוזה רשאי לתבוע את מפר החוזה ולבקש פיצוי כספי בעקבות כך.

 

שטרות של דולרים

ביטוח דירה

בפעם הראשונה בחייכם, ואחרי הרבה מאוד שנים שבהן גרתם בדירות שכורות, אתם קונים דירה? אם כך, בוודאי כבר יצא לכם לשמוע בעבר על ביטוח דירה,

קרא עוד »