- מרוויחים: חברת החזרי מס -

דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים

כל אזרח בישראל מעל גיל 18 מחויב לשלם דמי ביטוח לאומי באופן חודשי על פי מעמדו במוסד לביטוח לאומי וכן על פי גובה וסוג הכנסתו. המעמדות המוכרים במוסד לביטוח לאומי הם כמובן המעמד של עובד שכיר ומעמד של עובד עצמאי. עם זאת, ישנם גם מקרים בהם ההכנסה של עובד מגיעה ממקורות שונים כמו פנסיה והכנסה שלא מעבודה. אז איך מחשבים את דמי הביטוח למי שיש לו עיסוקים מעורבים? על כך בכתבה הבאה.

דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים – מה זה אומר?

אמנם כל ישראלי מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי, אך לא כולם משלמים דמי ביטוח זהים. באופן כללי, גובה דמי הביטוח הלאומי נקבעים על ידי שני פרמטרים עיקריים:

הודעה חשובה – שימו לב!

חברת "מרוויחים" מציעה בדיקה מהירה לבדיקת זכאות להחזר מס.

הבדיקה תבוצע ע"י חברה פרטית ולא ע"י מס הכנסה.

ל-8 מכל 10 אזרחים מגיע החזר מס בגובה 6,000 ש"ח בממוצע ישירות אל חשבון הבנק!

רלוונטי אליכם?

מלאו את הטופס עכשיו!

החזר מס לשכירים - מחשבון אונליין >>>
דקות
שניות
 • גובה ההכנסות – הסך הכולל של הכנסות המבוטח. הן הכנסות מעבודה והן הכנסות שאינן מעבודה.
 • המעמד הביטוחי – המעמד נקבע בהתאם לסוג העיסוק של המבוטח. המעמדות העיקריים במוסד לביטוח לאומי הם – עובד שכיר, עובד עצמאי, אדם שאינו עובד אך בעל הכנסות ממקורות שונים שאינם עבודה, מקבל פנסיה וללא הכנסות.

 

ישנם מקרים בהם אדם נמצא ביותר ממעמד ביטוחי אחד. כלומר, אדם אשר מועסק כעובד שכיר אך גם זכאי לפנסיה או שיש לו הכנסות נוספות ממקורות שאינן מקום העבודה שלו, ייחשב כאדם בעל עיסוקים מעורבים. במקרים כאלו, אופן חישוב דמי הביטוח הלאומי יהיה שונה וייקבע על פי סוגי המעמדות והעיסוקים המעורבים של המבוטח.

 

עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי

המעמד הנפוץ ביותר של בעל עיסוקים מעורבים הוא המקרה של עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי. במקרה כזה, על אותו מבוטח לשלם דמי ביטוח לאומי הן מהכנסתו מעבודתו כשכיר והן מהכנסתו מעבודתו כעצמאי על פי השיעורים אשר נקבעו בחוק עבור כל אחת מעבודות אלו.

עם זאת, במידה וההכנסה המשותפת עולה על סכום של 44 אלף ש״ח (אשר נקבעה כהכנסה המרבית החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי), העובד ישלם דמי ביטוח רק על ההכנסה החייבת תשלום כפי שנקבע בחוק. לגבי החישוב של תשלום דמי הביטוח, את השיעור המופחת של דמי הביטוח עד ל-60 אחוז מההכנסה הממוצעת, יש להשית על ההכנסה כעובד שכיר ועבור שאר ההכנסה כעובד עצמאי יש לשלם דמי ביטוח מלאים.

כלומר, אם העובד משתכר כשכיר סכום העולה על 60 אחוז מההכנסה הממוצעת, את ההנחה בדמי הביטוח עבור סכום זה הוא ישלם ממשכורתו כשכיר עבור ההנחיות לשכר מסוג זה. על שאר הכנסותיו, הן כשכיר והן כעצמאי הוא ישלם דמי ביטוח מלאים עד הסכום המקסימלי שנקבע בחוק. במידה ושכרו כשכיר אינו עולה על 60 אחוז מההכנסה הממוצעת, הוא ישלם על הכנסה זו דמי ביטוח מופחתים וכן על החלק בהכנסתו כעצמאי שיחד עם הכנסתו כשכיר אינו עולה על 60 אחוז מההכנסה הממוצעת.

 

עובד שכיר אשר הוא גם עובד עצמאי וגם מקבל פנסיה

במקרה של עובד אשר יש לו מקורות הכנסה הן כשכיר, הן כעצמי והן בעבור פנסיה לה הוא זכאי, הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי באופן הבא:

 • ראשית, תקרת דמי הביטוח הלאומי תקפה גם במקרה הזה. כלומר, הוא ישלם דמי ביטוח רק עבור הכנסתו אשר אינה עולה על התקרה שנקבעה בחוק – 44 אלף ש״ח.

 

 • לגבי אופן חישוב דמי הביטוח הלאומי, גם במקרה הזה, ההכנסה הראשונה אשר תילקח בחשבון היא הכנסתו כשכיר. במידה והכנסתו זו גבוהה יותר מ-60 אחוז מההכנסה הממוצעת במשק, הוא ישלם בעבור חלקה זה דמי ביטוח מופחתים על פי הכללים אשר נקבעו עבור הכנסה מעבודה כשכיר. עבור שאר הכנסתו עד התקרה הוא ישלם דמי ביטוח מרביים. במקרים בהם ההכנסה כשכיר נמוכה יותר מ-60 מההכנסה הממוצעת, יחושב בעבורן סכום מופחת לפי הכנסה מעבודה כשכיר וכן מהחלק הנוסף מהכנסתו כעצמאי על פי הכללים עבור הכנסה כעצמאי. במידה וגם ההכנסה כשכיר וגם ההכנסה כעצמאי יחדיו נמוכות יותר מ-60 אחוז מההכנסה הממוצעת, הוא ישלם בעבור שתי הכנסות אלו סכומים מופחתים וכן עבור החלק מהפנסיה אשר נדרש על מנת להגיע לאותו סכום קבוע של 60 אחוזים.

 

עובד שכיר אשר יש לו הכנסה שלא מעבודה

במקרה של עובד שכיר אשר מקבל הכנסה שלא מעבודה, הוא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי באופן הבא:

 • תשלום דמי ביטוח עד תקרת השכר בלבד, כלומר רק עבור ההכנסה אשר נמוכה מ-44 אלף ש״ח.
 • חישוב תשלום דמי הביטוח יתבצע תחילה על הכנסתו כשכיר אשר תילקח בחשבון כהכנסה יחידה.
 • במידה והכנסה זו גבוהה מ-60 אחוזים מההכנסה הממוצעת התשלום בעבור החלק הנמוך יותר יהיה קטן יותר כפי שנקבע בחוק ובחלק שמעל אותו סכום יהיה תשלום מלא.
 • על הכנסתו שלא מעבודה, ישלם העובד ביטוח לאומי על פי הכלל הבא: יש להפחית מההכנסה סכום של 25 אחוז מההכנסה הממוצעת במשק ולחשב את דמי הביטוח עבור יתרת הסכום בלבד.
 • במקרה בו ההכנסה של אותו עובד מעבודתו כשכיר אינה עולה על סכום של 60 אחוז מההכנסה הממוצעת, הוא ישלם דמי ביטוח מופחתים עבור כל הכנסה כפי שנקבע עבור הכנסה כשכיר. עבור הסכום הנותר עד גובה 60 אחוז מההכנסה הממוצעת הוא ישלם דמי ביטוח מופחתים על פי הכללים שנקבעו עבור הכנסה שלא מעבודה. סכומים נוספים מהכנסה זו מעל גובה 60 אחוז מההכנסה הממוצעת יחויבו בתשלום דמי ביטוח לאומי מלאים כפי שנקבע עבור הכנסה שאינה מעבודה.

 

עובד עצמאי אשר יש לו הכנסה שלא מעבודה וכן מקבל פנסיה

עבור עובד עצמאי אשר מקבל הכנסה הן מעבדתו כעצמאי, הכנסה שלא מעבודה וכן זכאי לפנסיה, יחושבו דמי הביטוח הלאומי באופן הבא:

 • העובד יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי רק עבור הכנסה אשר נמוכה מהתקרה שנקבעה בחוק – 44 אלף ש״ח.
 • ראשית יילקחו בחשבון הכנסותיו כעצמאי ועליהם תושת ההנחה עבור הכנסה הנמוכה מ-60 אחוז מההכנסה הממוצעת. לאחר מכן תילקח בחשבון ההכנסה שאינה מעבודה כאשר ממנה יופחת סכום של 25 אחוז מההכנסה הממוצעת. בסופו של דבר יחושבו הכנסותיו מהפנסיה ועליהם יחולו הכללים בדבר תשלום דמי ביטוח לאומי עבור פנסיה.
שתף את המאמר עם חברים
מה היה לנו עד עכשיו?

כתבות נוספות בנושא החזרי מס

איך מחשבים מע"מ?

כולנו שומעים ורואים מסביבנו את המושג מע"מ. על כל רכישה שאנו עושים אנו משלמים מע"מ, לעיתים אנו מקבלים מחירים אך

קרא עוד »
אתר הר הביטוח

עולם הביטוחים נראה לרבים בציבור הישראלי כבלתי מוכר ומעורפל. כולנו מקבלים בכל כמה זמן שיחות טלפון בהן חברות הביטוח שלנו

קרא עוד »
בחירת ביטוח מתאים

במסגרת התנהלות פיננסית נכונה, בחירה מתאימה של ביטוחים היא פעולה חשובה במיוחד. בכל חודש, אנחנו מוצאים סכום כסף לא מבוטל

קרא עוד »